Prezentácia

Musique Non-Stop: Industrial

19 04. 2019 Piatok 18:00
dobrovoľné vstupné

Pokračovanie série tematických hudobných večerov. Industrial, hudobný žáner a umelecký smer, ktorý vznikol koncom 80. rokov, už od svojho zrodu bol považovaný za kontroverzný, kvôli svojej nekompromisnej estetike a experimentálnemu zvuku, ktorý popieral akékoľvek zaužívané hudobné formy a tým slúžil ako chýbajúci článok medzi punkom a avantgardou. O projektoch ako Throbbin Gristle, SPK, Cabaret Voltaire, alebo Death In June vám povie Andrej.

V spolupráci s OZ Gegangere ako súčasť Projektu Batyskaf. Čítaj viac »

Futurit: 40 rokov ambientu

18 10. 2018 Štvrtok 19:00
dobrovoľné vstupné
Album Briana Ena Music for Airports vyšiel pred štyridsiatimi rokmi. Ambient tu bol už predtým, tento album a koncept však zadefinoval nový žáner.
 
Odvtedy ambient plynie: puristicky, aj ako súčasť iných žánrov. Vypĺňa nekonečné prázdne priestory, opisuje krajiny ľadu. Hluk je blízko, na jedno pokrútenie gombíkom. New age, world music a chill-out tiež. Aj napriek tomu vie byť ambient hlboká a emocionálna hudba.

Novotvar 2018 - Medzinárodný literárny festival / Platforma Dni slovenskej literatúry Marek Debnár: Dištančné čítanie

05 10. 2018 Piatok 17:00
dobrovoľné vstupné

Mgr. Marek Debnár, PhD. (1979) vyštudoval odbor dejiny filozofie na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát zo systematickej filozofie. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na FiF UKF v Nitre. Zaoberá sa interdisciplinárnym výskumom v  oblasti filozofie, semiotiky a  teórie literatúry. V  posledných rokoch sa zameriava hlavne na teóriou dištančného čítania ako súčasti digital humanities. Čítaj viac »

Radi Vidi Pats + Free Riga - neziskové organizacie z Lotyšska

27 09. 2018 Štvrtok 17:30
dobrovoľné vstupné

Radi Vidi Pats je environmentálna organizácia, ktorá pracuje s mládežou pomocou neformálneho vzdelávania. Zameriava sa na DIY aktivity, ekológiu a cyklo-kuchyňu. Mnohé roky organizovala workshop výroby freak-bikes; kreatívnych bicyklov, ktoré RVP vníma ako príležitosť upozorniť mladých ľudí na kreatívne spôsoby vyjadrovania sa v každodennom živote.  Čítaj viac »

Whatevs #7

08 09. 2018 Sobota 16:30
vstup voľný

Po letnej prestávke sa dobrovoľnícke podujatie WHATEVS opäť vracia do priestorov A4. Ide už o jeho 7. vydanie. Dobrovoľníčka Nora zo Španielska odprezentuje výsledky svojej celoročnej práce v podobe výstavy fotografií, ktorá nesie názov „Camuflaje, mozorrotzea, camouflage“. Na svojich fotografiách sa snažila zachytiť vzťah človeka a prírody. Okrem výstavy sa môžete tešiť aj na zaujímavú prezentáciu a neskôr na sériu koncertov v rámci otvorenia sezóny A4. Čítaj viac »

Palo Fabuš: Vášnivou imagináciou k celistvému Ja

27 06. 2018 Streda 18:00
vstup voľný

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií Čítaj viac »

Futurit / Hudobné mestá: #Los Angeles

21 06. 2018 Štvrtok 19:00
dobrovoľné vstupné

Mirian Calvo - Reflektívne kreslenie ako metóda participatívneho navrhovania

02 06. 2018 Sobota 20:00
vstup voľný

Potreba participatívneho navrhovania býva citeľná hlavne pri dizajne verejných priestorov. Architekti, urbanisti a plánovači pri svojej práci vstupujú do cudzieho prostredia, preto najlepšie riešenia často prináša participácia lokálnej komunity. Ako ale správne pochopiť potreby a želania laickej verejnosti počas výskumu v teréne? Čo naopak participácia prináša druhej strane? Kedy sa zo spoločného navrhovania stáva proces vzájomného vzdelávania sa? Čítaj viac »

Palo Fabuš: Myslenie počítača

29 05. 2018 Utorok 18:00
vstup voľný

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií Čítaj viac »

Futurit: Populárna hudba v súvislostiach #Berlín

24 05. 2018 Štvrtok 19:00
dobrovoľné vstupné

Nemecko bolo aj dlho po vojne rozdelená a trpiaca krajina. Vojna zničila aj hudbu. Oficiálnemu prúdu dominoval schlager – gýčový pop ktorý mal tešiť a otupovať masy. Ak Nemci nechceli nadväzovať na minulosť, museli začať odznova. A kde niet tradície, tam môžu vznikať nové a originálne zvuky.
Berlín bol rozdelené mesto - šedivé, dusné a strážené. Mal však svoju charizmu, a stal sa azylom pre nekonvenčných ľudí z celej krajiny. A prichádzali sem pre inšpiráciu hudobníci: Bowie, Eno, Pop aj Cave. Čítaj viac »

Futurit: Populárna hudba v súvislostiach #Londýn

24 04. 2018 Utorok 19:00
dobrovoľné vstupné

Uvádza Peter Dolník. Čítaj viac »

Príbeh nula: „The Left to the City“ – Reflexie z aténskych ulíc

16 04. 2018 Pondelok 18:00
vstup voľný

Päťdesiat rokov od prvého uverejnenia knihy Henriho Lefebvrea s názvom Právo na mesto sme svedkami toho, ako bol tento termín pohltený rôznymi neoliberálnymi agendami, komunálnymi politikami a konzervatívnymi akademickými urbanistami, ak máme menovať aspoň zopár. V prezentácii, verejnom vyznaní a vizuálnom manifeste sa sociologička a fotografka Myrto Tsilimpounidi bude zaoberať sloganom „právo na mesto“ v snahe hlbšie preskúmať nasledujúce otázky: Koho právo a na aké mesto? Majú mať práva v mestách iba tí správni občania? Čítaj viac »

Palo Fabuš: Zrod počítača z ducha matematiky

13 04. 2018 Piatok 18:00
vstup voľný

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií Čítaj viac »

Palo Fabuš: Fantázia rozumu

22 03. 2018 Štvrtok 18:00
vstup voľný

Technika a myslenie II. – cyklus prednášok z filozofie médií Čítaj viac »

Proti fašizmu: pamätaj na SNP

11 03. 2018 Nedeľa 17:30
vstup voľný

Každoročne sa prívrženci Slovenskej republiky (1939-45) stretávajú na Martinskom cintoríne, aby si v čase výročia vzniku tohto štátu, uctili pamiatku prezidenta Jozefa Tisa. S tým nesúhlasíme.

Ako protiváhu organizujeme stretnutie ľudí na Cintoríne pri Kozej bráne, ktorí si chcú uctiť demokratické osobnosti so živým odkazom pre občiansku spoločnosť. Takou bola aj rodina Viestovcov, aktívne bojujúca proti ľudáckemu režimu. Čítaj viac »

WHATEVS #1

25 02. 2018 Nedeľa 15:30

Join us at our monthly meet-ups. Get to know what EVS is, meet volunteers and share ideas & experiences and have a good time together. It’s a first event from our new event series organized by our EVS-volunteers. The goal of this series is to first network foreign EVS-volunteers in Slovakia together with their coordinators and offer them space for regular meetings on monthly basis. Čítaj viac »

Palo Fabuš: Mediácia alebo Živé metafory

16 02. 2018 Piatok 18:00
vstup voľný

Piatok / 18.00 / prednáška / voľný vstup

Technika a myslenie II. – cyklus prednášok z filozofie médií Čítaj viac »

Hudba 2017: Čo sa stalo?

03 02. 2018 Sobota 19:00

Tak ako vždy sa v A4 pýtame, čo sa stalo v hudbe za uplynulý rok? Po roku se vracia bilančné stretnutie českých publicistov, festivalových dramaturgov a iniciátorov Pavla Klusáka, Aleša Stuchlého a Karla Veselého. Vrcholy, objavy, stabilní i labilní géniovia vlaňajška v nezávislom pope, inovatívnej a experimentálnej hudbe. Dynamický večer plný projekcií videoklipov, púšťania nahrávok, komentárov a mimovoľných performancií.

V spolupráci s Českým centrom.

FACEBOOK EVENT

What the hell Art and Mass Media are? – Tamara Moyzes

17 01. 2018 Streda 19:00

Pokračovanie cyklu prezentácií, tentokrát s výtvarníčkou Tamarou Moyzes. Globálne médiá v spojení s globálnou finančnou krízou, ktorá prepukla v rokoch 2007-8 vrhli svetlo na novú vlnu umenia v prepojení s aktivizmom. Na celom svete boli umelci prvými, ktorí sa začali zapájať do politických, či sociálnych hnutí. Vzniká nová generácia umelcov a mysliteľov, ktorá odmieta byť súčasťou ustanovených predpisov ekonomického trhu a štátnych autorít. Namiesto toho vytvára nové radikálne metódy angažovania. Akú úlohu zohrávajú umelci v spojení s aktivizmom? Čítaj viac »

Palo Fabuš: Je možné demokratizovať samotnú realitu?

12 01. 2018 Piatok 18:00
vstup voľný

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií Čítaj viac »

PechaKucha Night Bratislava Vol. 39 Rodičovská / Visegrad Edition

06 12. 2017 Streda 20:20

Čo znamená byť mamou, otcom, dieťaťom či starým rodičom? Čo sa môžeme naučiť od rôznych typov rodín? 39. vydanie PechaKucha Night Bratislava prinesie 12 hostí, ktorí vo formáte 20 obrázkov po 20 sekúnd predstavia svoju prácu na tému rodičovstva, výchovy detí, vzťahov v rodine a lásky.

Organizuje OZ Soyart.

FACEBOOK EVENT

Príbeh 0: Nacionalizmus (László Vörös)

29 11. 2017 Streda 18:00
vstup voľný

Nacionalizmus: agresívny či liberálny? kultúrny či politický? integrujúci či vylučujúci? západný či východný? Tieto a mnohé ďalšie vlastnosti sú bežne pripisované sociálnemu javu, ktorý nazývame „nacionalizmus”. Čítaj viac »

Projekt Batyskaf: Musique Non-Stop – Noise

27 11. 2017 Pondelok 20:00
dobrovoľné vstupné

Noise je hudobný žáner, prístup ale aj tak trochu životný štýl. Jeho hudobné korene siahajú už do začiatku 20. storočia a jeho odkaz a rozličné variácie sa rozprestierajú skrz široké množstvo hudobných žánrov. Cestu týmto žánrom vám nachystá tradične Andrej.

V spolupráci s OZ Gegangere.

FACEBOOK EVENT

Poézia demokracie / LUTHER ~ ČSR Slovenskí evanjelici a 500 rokov reformácie

07 11. 2017 Utorok 18:00
vstup voľný

Moderuje Michal Riečanský, prezentuje historik Lukáš Krajčír Čítaj viac »

Projekt Batyskaf: Musique Non-Stop – “Outsider music”

30 10. 2017 Pondelok 19:00
dobrovoľné vstupné

Nie každý interprét sa rozhodne ísť cestou, ktorá je pre neho najschodnejšia a nie vždy jeho output býva akceptovaným. Občas sa však v tých najroztodivnejších miestach dokážu búrať hranice a nastavovať nové, neprebádané vesmíry avantgardy ako takej. O interprétoch pohybujúcich sa na hrane počuváteľnosti, bizarnosti a iných obskurných prídavnych mien Vám porozpráva Andrej.

V spolupráci s OZ Gegangere. Čítaj viac »

Šilalo paňori (Studená vodička) a Ťažká duša

24 09. 2017 Nedeľa 18:00
vstup voľný

venované pamiatke Bélu Pokutu, jedinečného rómskeho speváka

Okrem premietania filmu Mareka Šulíka Ťažká duša, krstu kníh Jany Belišovej a Zuzany Mojžišovej a DVD všetkých troch autorov sa budete môcť stretnúť s protagonistami filmu a vypočuť si naživo autentické rómske piesne. Čítaj viac »

Projekt Batyskaf: Musique Non-Stop – “Internetové žánre”

07 09. 2017 Štvrtok 19:00
dobrovoľné vstupné

Ďalšie pokračovanie z cyklu rozprávaní o hudbe s počúvaním a pozeraním. Tentoraz o žánroch, ktorých vznik a existencia bol rapídne spôsobený internetovou memetickou kultúrou. Witchhouse, vaporwave a iné hudobné fenomény, ktoré svojou estetikou a mnohovýznamovosťou ovplyvnili vnímanie hudby ako takej. Uvádza Andrej.

Súčasťou projektu Batyskaf 2017, ktorý je podporený z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

V spolupráci s OZ Gegangere.

FACEBOOK EVENT

Babeltalk

15 06. 2017 Štvrtok 19:00
vstup voľný

Babeltalk sú stretnutia profesionálov z on-line marketingu, najmä so špecializáciou na sociálne siete. Konajú sa už vyše tri roky v Prahe a Brne - a teraz prvýkrát v Bratislave. Tri krátke prezentácie (max. 20 minút). ktoré majú ukázať novinky, predstaviť zaujímavé case studies alebo nejaký dobrý social media hack. Nakoniec bude priestor pre vaše novinky a potom networking. Pokec pri pive s ľudmi z branže.

Organizuje Influencer.cz / BabelCamp.cz. Čítaj viac »

Príbeh 0: Stručná história antropocénu / Lukáš Likavčan

24 05. 2017 Streda 18:00
vstup voľný

Prezentuje: Lukáš Likavčan Čítaj viac »

Leanne Wijnsma: The Smell of Data

19 05. 2017 Piatok 19:00
dobrovoľné vstupné

Prezentácia z cyklu “Ako prežiť v postdigitálnej dobe”. Voňavka The Smell of Data vypustí z fľaštičky kovový zápach keď užívateľ na svojom zariadení zaznamená nechránenú webstránku alebo Wi-Fi sieť. Leanne Wijnsma a filmárka Froukje Tan vytvorili dielo pilotne prezentované v londýnskom Múzeu vedy ako reakciu na obavy o bezpečnosť dát na internete. Autorky sa inšpirovali výskumom čuchových reakcií ľudí na zápach unikajúceho plynu, ktorý sme sa naučili považovať za nebezpečný. Súčasťou prednášky je aj premietanie filmu o projekte. Čítaj viac »

Príbeh 0: Premeny mestského aktivizmu v Bratislave

17 05. 2017 Streda 18:00
vstup voľný
Hosť: Pavel Šuška

Hlavným cieľom prezentácie bude v základných črtách predstaviť meniace sa podoby mestského aktivizmu v Bratislave. Angažovanosť obyvateľov v snahe ovplyvniť budúcnosť konkrétnych lokalít na území mesta sa po roku 1989 vyvíjala v dynamickom kontexte spoločenských premien, na ktorých miestne prejavy museli obyvatelia často aktívne reagovať. Čítaj viac »

Príbeh 0: Boje pracujúcich na Slovensku (1994 – 2014)

03 05. 2017 Streda 18:00
vstup voľný

Hosť Juraj (blog Karmína) Čítaj viac »

Musique Non-Stop: Industrial

19 04. 2017 Streda 18:00
dobrovoľné vstupné

Pokračovanie série tematických hudobných večerov. Industrial, hudobný žáner a umelecký smer, ktorý vznikol koncom 80. rokov, už od svojho zrodu bol považovaný za kontroverzný, kvôli svojej nekompromisnej estetike a experimentálnemu zvuku, ktorý popieral akékoľvek zaužívané hudobné formy a tým slúžil ako chýbajúci článok medzi punkom a avantgardou. O projektoch ako Throbbin Gristle, SPK, Cabaret Voltaire, alebo Death In June vám povie Andrej. Čítaj viac »

What the hell***is? Special edition / Who the hell Michal Moravčík was?

06 04. 2017 Štvrtok 19:00

Who the hell Michal Moravčík was? – Mira Keratová (sk) & Svätopluk Mikyta (sk)

V spolupráci s alt30collective uvádzame úspešný formát What the hell***is? Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Aprílovú edíciu chceme venovať skvelému výtvarníkovi Mišovi Moravčíkovi, ktorý nás tento rok predčasne opustil. Čítaj viac »

Plan_it_better

04 04. 2017 Utorok 17:00
dobrovoľné vstupné

Michal Maco Bratiska / lokálny brand, Samuel Trizuliak / študent Cambridge University, networking afterparty

Plan_it_better je akcia určená pre všetkých, ktorých zaujíma plánovanie budúcnosti (či už je to plánovanie rozvoja osobnosti, podniku alebo veľkých území. Cieľom akcie je budovanie kultúry na univerzite prostredníctvom networkingu, diskusií a prednášok so zaujímavými ľuďmi v pohodovej atmosfére. Po oficiálnom programe je tiež pripravená afterparty.

Organizujú študenti z Ústavu manažmentu na STU. Čítaj viac »

Musique Non-Stop: Afrofuturizmus II

27 03. 2017 Pondelok 19:00
dobrovoľné vstupné

V pokračovaní prednášky o afrofuturizme sa presunieme do súčasnosti, kde si budeme hovoriť o nutnosti hnutia a jeho odkaze v súčasnosti. Mená ako Shabazz Palaces, Erykah Badu, alebo Chino Amobi uvedie Andrej.

Organizuje OZ Gegangere ako súčasť Projektu Batyskaf.

Otázka vôle

18 03. 2017 Sobota 18:00
dobrovoľné vstupné

Séria zaoberajúca sa otázkou vôle a širokou oblasťou pridružených tém pokračuje piatym podujatím, počas ktorého vystúpia umelci Anjelika Sagar & Kodwo Eshun (The Otolith Group) a špekulatívny medievalista, filozof a autor Nicola Masciandaro. Podujatie prebieha v angličtine, tlmočenie do slovenčiny zabezpečené. Viac info www.questionofwill.sk.

Organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti

Čo do pekla nástupište 1-12 je?

17 03. 2017 Piatok 19:00

Zuzana Novotová Godálová Čítaj viac »

MULTIPLACE #15: Adam Harvey - Počítačové videnie, sledovanie a kamufláž

07 03. 2017 Utorok 18:00
dobrovoľné vstupné

Prezentácia je v angličtine.

Prezentácia Adam Harvey / počítačové videnie, sledovanie, kamufláž je pilotným podujatím v rámci pripravovaného projektu Data:Demokracia, ktorý Goetheho inštitút pripravuje na jeseň tohto roku. Čítaj viac »

MULTIPLACE #15: Nula-jedna... Začíname!

06 03. 2017 Pondelok 18:00
vstup voľný

Zbierka multimédií a zbierka digitálnych hier v Slovenskom múzeu dizajnu

O začiatkoch zbierania multimédií a osobitne o zbierke digitálnych hier v Slovenskom múzeu dizajnu, ktoré je súčasťou Slovenského centra dizajnu, porozprávajú kurátori múzea Mária Rišková a Maroš Brojo. Dozvieme sa, čo je kultúrne signifikantný softvér, aké sú pred nami výzvy z hľadiska ochrany, zbierania a prezentácie multimédií a prečo začíname práve digitálnymi hrami vytvorenými na Slovensku.

What the hell Artwall is?

27 02. 2017 Pondelok 19:00

A4-Priestor súčasnej kultúry v spolupráci s alt30collective uvádzajú úspešný formát What the hell***is? Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.

VO FEBRUÁRI SA POZRIEME NA UMENIE VO VEREJNOM PRIESTORE OPTIKOU PRAŽSKEJ GALÉRIE ARTWALL.  Čítaj viac »

Otázka vôle: 04

25 02. 2017 Sobota 18:00
dobrovoľné vstupné

Séria Otázka vôle prostredníctvom umenia, filozofie, politológie, psychológie a psychiatrie, neurovied, výpočtových vied a ľudských práv skúma otázku vôle a širokého spektra problémov, ktoré vôľa zahŕňa. Jej ďalšie vydanie prinesie prednášky medzinárodných expertov v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku. Vstup voľný, tlmočenie z angličtiny zabezpečené. Bližšie informácie na www.questionofwill.sk

Organizuje Open Society Foundation.

FACEBOOK EVENT

Otázka vôle: 03

18 02. 2017 Sobota 18:00
vstup voľný

Séria Otázka vôle prostredníctvom umenia, filozofie, politológie, psychológie a psychiatrie, neurovied, výpočtových vied a ľudských práv skúma otázku vôle a širokého spektra problémov, ktoré vôľa zahŕňa. Jej ďalšie vydanie prinesie prednášky medzinárodných expertov v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku. Bližšie informácie na www.questionofwill.sk. Vstup voľný, tlmočenie z angličtiny zabezpečené. Bližšie informácie na www.questionofwill.sk. Čítaj viac »

Ako môžme hovoriť o východoeurópskom umení?

16 02. 2017 Štvrtok 17:00
dobrovoľné vstupné

Ako môžme hovoriť o východoeurópskom umení? Prednášky dvoch teoretičiek umenia a kurátoriek, Lucy Steeds (Afterall, Londýn) a Jeleny Vesić (Haus der Kunst, Mníchov) ponúknu úvod do tejto polemiky. Nasledujúca diskusia pri okrúhlom stole spolu s Danielom Grúňom a Mirou Keratovou, moderovaná kurátorkou Zsuzsou László (tranzit.hu, Budapešť), sa zameria na prehodnotenie diskurzu súvisiaceho s pojmom “východoeurópskeho umenia”, ako aj oprávnenosti geografických či regionálnych kategórií v súvislosti s dejinami výstav a vystavovania. Čítaj viac »

Čo do pekla je Anasoft litera? – Simona Fochlerová (sk)

30 01. 2017 Pondelok 19:00

NA SLOVENSKU VYCHÁDZA ROČNE OKOLO 150 AŽ 200 KNÍH NAŠEJ POVODNEJ PRÓZY. ALE AKO MÁME DO PEKLA VEDIEŤ, KTORÉ Z NICH REPREZENTUJÚ POJEM KVALITNEJ SÚČASNEJ SLOVENSKEJ LITERATÚRY Čítaj viac »

Question of Will 02 Anna Daučíková a Laboria Cuboniks

28 01. 2017 Sobota 17:00
dobrovoľné vstupné

Otázka vôle sa zaoberá témou vôle a širokou oblasťou pridružených tém cez prizmu umenia, filozofie, psychológie a psychiatrie, neurovedy, počítačových vied a ľudských práv. Druhá časť série bude skúmať tieto témy v prednáškach transkontinentálnej xenofeministickej skupiny Laboria Cuboniks a slovenskej umelkyne Anny Daučíkovej. Otázka vôle je kurátorovaná Borisom Ondreičkom, umelcom a kurátorom viedenskej galérie Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Vstup voľný. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku so slovenským prekladom. Čítaj viac »

Pecha Kucha Night Bratislava Vol. 36

25 01. 2017 Streda 20:20

Prezentačný večer vo formáte 20 obrázkov po 20 sekúnd predstaví umelcov, dizajnérov, architektov a kultúrne projekty spojené s témou periférie. Príďte spoznať, čo sa deje na okraji, mimo mainstreamových žánrov a kultúrnych centier.

Vďaka podpore Grantov EHP a Nórska sa predstavia aj hostia z Nórska. 


Organizuje Soyart.

FACEBOOK EVENT

Musique Non-Stop: Afrofuturizmus

12 01. 2017 Štvrtok 19:00
dobrovoľné vstupné

Pokračovanie série tematických hudobných večerov. Eklektická púť skrz údolia a kopce čiernej kultúrnej identity a liberácie skrz technológiu sa bude týkať hlavne hudby. Uvádza Andrej. 

Organizuje OZ Gegangere ako súčasť Projektu Batyskaf, podporeného z verejných zdrojov FPU.

FACEBOOK EVENT

Otázka vôle / Question of Will

17 12. 2016 Sobota 18:00
vstup voľný / dobrovoľné vstupné

Dialóg umení, teórií a vied snažiacich sa zodpovedať pálčivé otázky vôle. Prostredníctvom prednášok, výstav a vystúpení medzinárodný projekt prináša do Bratislavy umelcov, teoretikov, kurátorov, filozofov, politológov, humanistov, transhumanistov a metahumanistov, psychiatrov a psychológov, neuro- a kognitívnych vedcov, odborníkov vo výpočtových vedách, mediálnych expertov.

  Čítaj viac »

Bratislavská regionálna dotačná schéma

13 12. 2016 Utorok 10:00
vstup voľný / dobrovoľné vstupné

Informačný seminár pre záujemcov o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017, zameraný na nezriaďované subjekty v oblasti kultúry. Na seminári sa účastníci dozvedia bližšie informácie o výzve – oblastiach podpory, postupe pri podávaní žiadostí, ako aj ďalšie užitočné informácie vedúce k príprave kvalitnej žiadosti a k úspešnej realizácii projektu. Viac informácií na www.brds.sk. Čítaj viac »

V Palestíne: to EXIST is to RESIST

27 11. 2016 Nedeľa 18:00
dobrovoľné vstupné

Kde je Západný breh? A kde je vlastne Palestína? Ako sa ľuďom hospodári, keď im farmu predelia šesťmetrovým múrom? Prečo pijú Palestínčania z plastových téglikov? A je im vôbec dovolené aspoň trošku sa brániť okupácii? Čítaj viac »

NEXT 2016: NEXTalks I – Robert Henke, Vlad Kreimer (That Black)

23 11. 2016 Streda 20:00
vstup voľný

Prvé kolo festivalových prezentácií s diskusiou. Umelci 17. ročníka festivalu súčasnej hudby NEXT – Robert Henke a Vlad Kreimer budú hovoriť o východiskách svojej tvorby.
Čítaj viac »

Otvorenie Nomadic Arts Festival

23 09. 2016 Piatok 17:15
vstup voľný

Nomádsky festival umenia spojí obyvateľov a návštevníkov tohto susedstva prostredníctvom netradičných predstavení domácich a zahraničných umelcov, hudby a rozmanitých spoločných aktivít. Nomadic Arts Festival je experimentálny festival, ktorý sa venuje prepájaniu, komunite a inakosti cez netradičné formy umenia. Čítaj viac »

Ochranársky Slnovrat 2016

20 06. 2016 Pondelok 18:00
vstup voľný

​Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO č. 6, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike a Slovenský ochranársky snem pozývajú na OCHRANÁRSKY SLNOVRAT 2016. Čítaj viac »

PechaKucha Night Bratislava Visegrad Edition: Pamäť

15 06. 2016 Streda 20:20
7€ / 5€

34. vydanie PechaKucha Night Bratislava sa zameria na tému pamäte a otázku spomínania i zabúdania. Uchovávanie, oživovanie či strácanie pamäte predstavíme prostredníctvom aktivít umelcov, projektov a inštitúcií, ktoré sa otázkam osobnej i spoločenskej histórie venujú. Príďte sa pozrieť na spomienky a dejiny ako východisko toho, čo žijeme dnes, reflektované i opomenuté.

What the hell nation branding is? Zuzana Duchová + Juraj Blaško

29 04. 2016 Piatok 19:00

Potrebuje štát branding? Čo branding a vizuálna identita o štáte prezrádzajú? Prečo iba pekné logo nestačí? Kto tvorí branding štátu? Aký je rozdiel medzi brandingom štátu navonok a dovnútra? Pomôže nové logo Slovensku?

Prednáška spojená s diskusiou sa pokúsi odpovedať aj na tieto otázky a predstaví niekoľko úspešných či neúspešných príkladov brandingu štátov a verejných inštitúcií.

Zuzana Duchová (1980) kurátorka a hýbateľka. Zaujíma sa hlavne o site specific umenie, architektúru, reprezentáciu Slovenska a iné presahy. Čítaj viac »

PechaKucha Night Visegrad Edition: 5400 °K - 3000 °K

27 04. 2016 Streda 20:00
7€ / 5€

5400 °K - 3000 °K vyjadruje rozdiel medzi intenzitou denného svetla a svetla reflektorov.

33. vydanie PechaKucha však nebude patriť len kelvinom, ale najmä hosťom z oblasti umenia, dizajnu, architektúry a inej tvorivej práce dotýkajúcej sa svetla.

V spolupráci s divadelným festivalom Nová Dráma predstavíme zaujímavý svetelný dizajn i scénografiu a tešiť sa môžete i na projekty a umelcov z krajín V4. Čítaj viac »

[fjúžn] v pohybe

22 04. 2016 Piatok 18:00
vstup voľný

Večer venovaný cudzincom u nás a našincom v cudzine.

Organizuje Nadácia Milana Šimečku v rámci 11. ročníka festivalu [fjúžn].

FACEBOOK EVENT

Musique Non-Stop: I'm a Lonely Cloud (cloud rap)

24 03. 2016 Štvrtok 20:00

​Moderná forma hip-hopu v sebe zahŕňa viac než len hudbu.

Cloud rap je hlasom novej internetovej generácie, ktorá svojou hudbou odkazuje na popkultúrnu internetovú húštinu a nebojí sa krížiť pôvodne čistý žáner najnovšími hudobnými odrodami ako vaporwave alebo trap.

O cloud rape očami staršej generácie vám porozpráva Andrej.

KÚPIŤ LÍSTKY Čítaj viac »

Alternatívny sprievodca provinčnými miestami: Bizarný Východ

16 03. 2016 Streda 19:00
dobrovoľné vstupné

​Motto: Blízka exotika a predzvesť konca sveta

Hudobník, performer a publicista, vystupujúci pod menom Samčo, brať dážďoviek pozýva na komentovanú obrazovú prechádzku najzastrčenejšími a najbizarnejšími miestami východného Slovenska.
Čítaj viac »

Hudba 2015: “Umčo a bejkárny”

09 03. 2016 Streda 19:00

​Pavel Klusák, Aleš Stuchlý, Karel Veselý

Čo je nové v hudbe? Kto má čas, aby si spravil prehľad v záplave nahrávok, ktoré na nás chrlia spálňoví producenti, nezávislé labely, virálne internetové hviezdy, ale aj osvedčené kone hudobného biznisu? Vo chvíľach bilančnej bezradnosti prichádzajú na pomoc hudobní publicisti a kritici. Čítaj viac »

KULTÚRA A MESTO: Sila príťažlivosti

09 12. 2015 Streda 09:30
21€ / 17€

Streda / 9.30 / konferencia / potrebná registrácia 

Miesto konania: Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Čítaj viac »

KULTÚRA A MESTO: Sila príťažlivosti

08 12. 2015 Utorok 09:30
21€ / 17€

Utorok / 9.30 / konferencia / potrebná registrácia 

Miesto konania: Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava Čítaj viac »

What the hell contemporary muralism is? Viktor Fehér (SK)

23 11. 2015 Pondelok 18:00

Úspešný formát v spolupráci so združením alt30collective sa po Košiciach úspešne etabloval aj v slovenskej metropole.

Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale rovnako sa zaoberáme aj “nezodpovedanými otázkami” z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Čítaj viac »

Nu Dance Fest: Audience Developement Na vlastnej koži (CZ/FR/IT)

07 11. 2015 Sobota 18:00
vstup voľný

Prezentácia s diskusiou o osobných skúsenostiach s prácou a s publikom na netradičných miestach a v netradičných kontextoch. Čítaj viac »

Vegánsky deň v A4

01 11. 2015 Nedeľa 18:00
vstup voľný

Príďte do A4 osláviť Svetový deň vegánov! Čakať na vás bude lahodné vegánske občerstvenie, ale aj celovečerný program.

V rámci neho prebehne slovenská premiéra dokumentárneho filmu Speciesism: The movie.

O psychologických aspektoch konzumácie mäsa bude prednášať Barbora Hunčovská z organizácie Otevři oči.   Čítaj viac »

PechaKucha Night Bratislava Vol. 31

28 10. 2015 Streda 20:20
7€ / 5€

V poradí 31. vydanie bratislavskej PechaKucha Night predstaví umelcov, architektov, dizajnérov, filmárov a ďalších inšpiratívnych ľudí, ktorých práca sa dotýka témy Hranica.

Prvýkrát sme dramaturgiu PKN Bratislava pripravili so zameraním na špecifickú tému - ako reakciu na aktuálnu situáciu a spoločenskú diskusiu. Čítaj viac »

What the hell contemporary drawing is? – Svetlana Fialová (SK).

26 10. 2015 Pondelok 19:00

Úspešná séria prezentácií a diskusií "What the Hell is..?" pokračuje aj v mesiaci október. Tentokrát prijala naše pozvanie Svetlana Fialová, výtvarníčka, ktorá pracuje najmä v médiu kresby. Spolu s ňou sa pozrieme na to, čo sa s touto umeleckou disciplínou deje v súčasnosti.  Čítaj viac »

Michal Cáb: Plural

05 10. 2015 Pondelok 18:00
vstup voľný

Český zvukový a multimediálny umelec Michal Cáb představí work in progress projektu, ktorým se túto jeseň v rámci Visegrad Artist Residency Programu v A4 zaoberá.

Ide o modulárny multikanálový zvukový systém, ktorého hardvérovú zložku tvorí sieť bezdrôtovo propojených mikropočítačov Raspberry Pi a autorský riadiaci softvér naprogramovaný v Pure Data. Čítaj viac »

Čo do pekla je gender a feminizmus v súčasnom umení? – Dorota Kenderová (SK)

30 09. 2015 Streda 19:00

A4 v spolupráci so združením alt30collective uvádzajú úspešný formát What the hell***is?, ktorý sa po košickej Tabačke Kulturfabrik presunul aj do Bratislavy.

Každý mesiac prinesieme čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale taktiež sa budeme zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Čítaj viac »

A4 na Dobrom trhu

15 09. 2015 Utorok 10:00
vstup voľný

Príďte sa s nami zoznámiť a prehodiť kus reči na Dobrý trh na Panenskej. Tešíme sa na vás!

FACEBOOK EVENT

What the hell public art is? / Čo do pekla je umenie vo verejnom priestore? Pavel Karous (CZ)

26 08. 2015 Streda 19:00

V spolupráci s alt30collective štartujeme aj v Bratislave úspešnú sériu prezentácií a diskusií. Každý mesiac prinesieme čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale budeme sa tiež zaoberať ʺnezodpovedanými otázkamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Náš hosť sa tento raz bude snažiť zodpovedať základnú otázku "Čo do pekla je súčasné vizuálne umenie vo verejnom priestore v Čechách a na Slovensku?". Čítaj viac »

PechaKucha Night Bratislava Vol. 30

03 06. 2015 Streda 20:00
7€ / 5€

PechaKucha Bratislava slávi jubileum! Počas 1. večera sa pomocou 14. autorov obzrieme za 30. vydaniami bratislavskej PechaKucha. Vo formáte 20x20 sa vrátime k výberu z toho najlepšieho, čo doteraz PechaKucha priniesla. Čítaj viac »

Visegrad Doc Tank uvádza Priya's Shakti: indický komiks o zneužívaní dievčat

02 06. 2015 Utorok 20:00
dobrovoľné vstupné

Renomovaný indicko-americký filmár Ram Devineni, ktorý je okrem iného i producentom víťaznej snímky s tematikou černobyľskej havárie z tohtoročného festivalu v Sundance, predstaví v Kine inak interaktívny projekt založený na vlastnom komikse Priya’s Shakti. Čítaj viac »

Beehive Design Collective: The True Cost of Coal

01 05. 2015 Piatok 19:00
vstup voľný

Beehive Design Collective je rôznorodá sieť umeleckých aktivistov a komunitných organizátorov z USA. Venujú sa množstvu tém – od biotechnológie, extrémnej ťažby prírodných zdrojov, globálneho obchodu až po jedlo a poľnohospodárstvo, kolonializmus minulý aj súčasný. Ich misiou je "opeľovať grassroots iniciatívy" tvorbou kolaboratívnych ilustrácií, ktoré rozoberajú zložité geopolitické otázky a podporujú diskusie o dôležitých aktuálnych udalostiach. Čítaj viac »

Jem pre lepší svet - Deň Zeme

22 04. 2015 Streda 18:00
dobrovoľné vstupné

V rámci kampane Jem pre lepší svet vám OZ Vegánske hody pripravilo večerný program k oslave medzinárodného Dňa Zeme. Súčasťou programu bude prednáška Terezy Vandrovcovej Historie konzumace masa a premietanie dokumentárneho filmu Vegucated. Pripravené bude aj vegánske občerstvenie. Výťažok zo vstupného poputuje na tlač vzdelávacích materiálov o dopadoch živočíšnej výroby na životné prostredie. Viac na http://www.veganskehody.sk/jem-pre-lepsi-svet

Artyčok: Close up

16 04. 2015 Štvrtok 18:00
vstup voľný

Výber kritických reportáží z produkcie on-line televízie o výtvarnom umení - artyčok.tv.

V pohodlí A4 kafé si budete môcť pozrieť reportáže o aktuálnom dianí alebo nedianí na výtvarnej scéne z Maďarskej, Rumunskej, Slovenskej a Srbskej produkcie.

Cestovateľské kino: TRANSIBÍRSKA MAGISTRÁLA - žijúca legenda

09 03. 2015 Pondelok 19:00

Čo sa dá zažiť za tri týždne vo vlaku? Najdôležitejšie mestá Ruska, najhlbšie a najčistejšie jazero sveta Bajkal, buriatske Ulan-Ude. Bábušky na perónoch majú pre teba všetko. Na takmer 6 tisíc kilometrov železnej cesty do hlbokej ruskej duše nadviaže nedotknutá príroda Mongolska, a napokon kulinársky aj historicky pestrý Peking a legendárny Čínsky múr. Pozrieme si však aj smer trate na ďaleký východ, kde Tichý oceán zvlažuje Vladivostok. Žijúca vlaková legenda - cesta, ktorú si treba vyskúšať aspoň raz za život! Organizuje CK Svet v spolupráci s A4.

Travelling - the state of mind (Romania/Portugal evening)

04 03. 2015 Streda 18:00
vstup voľný

Feel welcomed to discover Portugal and Romania, two countries seen by our international volunteers Lara de Matos and Alexandra Jitariuc. They will guide you through the unknown places and show you a new view upon these countries in a dynamic and personal presentation focused on art, music festivals and nature. They will share with you their experiences and their favorite places. The presentation will be held in English.

  Čítaj viac »

Cestovateľské kino: IRÁN – za vôňou Perzie

04 02. 2015 Streda 19:00

Srdečne vás pozývame stráviť v A4 príjemný Iránsky večer. Na príjemné tóny zvukov tradičného perzského nástroja setar v podaní hudobníka Bardia nadviaže autorská fotoshow sprievodkyne, cestovateľky, linguistky a nadšenkyne Orientu (od arabskej po perzskú kultúru). S Táňou sa prejdeme od zoroastrijského mysticizmu až po súčasnosť, pocesujeme starobylou Perzskou ríšou zo severu na juh. Čítaj viac »

HUDBA 2014: ČO SA STALO?

26 01. 2015 Pondelok 19:00

Naslovovzatý triumvirát českých publicistov Pavel KlusákAleš StuchlýKarel Veselý opäť pricestuje s výberom toho najzaujímavejšieho, čo sa stalo v hudbe uplynulého roka. Výročné večery venované novým estetikám a tvorivým vrcholom v nezávislom pope a experimentálnej hudbe existujú už jedenásť rokov. Aj teraz nás čaká dynamické pásmo projekcií, nahrávek, komentárov a občas i pridaných nečakaných akcií. Incl. Kalle, Hatsune Miku, Čítaj viac »

ASHLEY BELL CLARK: “KNOWN AND UNKNOWN IS ALL THE SAME LAND”

02 12. 2014 Utorok 18:00
vstup voľný

Americká umelkyňa Ashley Bell Clark predstaví súbor svojich diel. Clark pracuje s personifikáciou svojich izbových rastlín, krajiny a prírody ako symbolu túžby po moci, ovládania a ochrany pred tým čo ešte nepoznáme, alebo nevieme kontrolovať. Skúma spôsoby ako si uvedomiť a vyjadriť svoju vlastnú autoritu. Čítaj viac »

FESTIVAL DAMIANA VIZÁRA

02 12. 2014 Utorok 10:00
vstup voľný

Festival ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťou s psychickým ochorením, ich priaznivcov a pracovníkov s nimi Čítaj viac »

PechaKucha NIGHT BRATISLAVA VOL. 29

19 11. 2014 Streda 20:20

5 € predpredaj / 7 € na mieste

1 večer, 14 autorov. Architekti, dizajnéri, výtvarníci a teoretici naživo! 20 x 20 = každý autor má k dispozícii 20 obrázkov, na každý obrázok má 20 sekúnd. Na jedného autora teda pripadá 6 min a 40 sekúnd, počas ktorých pútavo odprezentuje svoje zaujímavé projekty. Viac na www.pechakucha.sk.

Fb event: http://on.fb.me/1EIF95V

MUSIQUE NON-STOP: HISTÓRIA BLACK METALU II

29 10. 2014 Streda 20:00

predpredaj vstupeniek

Ďalší diel cyklu prinesie bližśí pohľad na vývin žánru, ktorý nastal po druhej vlne black metalu. Po uhasení ohňov z horiacich kostolov vám Andrej priblíži viac samovražednú, súčasnú ale i transcendentálnu stránku tohto temného hudobného žanru.

FB event: http://on.fb.me/1DuoofT

DNI SLOVENSKEJ LITERATÚRY

16 10. 2014 Štvrtok 18:00
vstup voľný

19.00 Poézia bez hraníc
Autorské čítanie Z. Machej (PL), K. Kucbelová, Z. Taneski, M. Veselková, M. Habaj, M. Ferenčuhová, moderujú a básne čítajú Ľ. Bukový, J. Bárdos Čítaj viac »

MOST – CENA MLADÝCH A FANTASTICKÝCH

02 10. 2014 Štvrtok 19:30
vstup voľný

Príďte zatlieskať mladým ľuďom, ktorí robia úžasné veci! Spoznajte výnimočné projekty (pre) mladých, príďte podporiť svojich kamarátov a načerpať inšpiráciu.

Večerom sprevádzajú Juraj Šoko Tabaček a Tomáš Hudák, o hudbu sa postarajú Modré Hory a o vaše žalúdky dobroty od soupa.sk.

Most je ocenenie aktívnych mladých ľudí, nadšencov, ktorí sa deťom a mladým venujú, a dobrých nápadov, ktoré im menia život. Už 9. rok ho udeľuje Rada mládeže Slovenska.
http://mladez.sk/most/

FB event: http://on.fb.me/XQtZNX

PechaKucha NIGHT BRATISLAVA

01 10. 2014 Streda 20:20

5 € predpredaj / 7 € na mieste Čítaj viac »

MAJÚ NA ČEPANA? PREZENTÁCIA TVORBY FINALISTOV: MARTIN KOCHAN A MATĚJ SMETANA

23 09. 2014 Utorok 17:00
vstup voľný

Pokračujeme v predstavovaní finalistov!
Už 19. ročník Ceny Oskára Čepana, ktorý tento rok prináša niekoľko koncepčných zmien, má za sebou prvú polovicu. V nej medzinárodná porota posunula do finále štyroch výtvarníkov, ktorí svoju tvorbu odprezentujú na spoločnej októbrovej výstave v Novej Synagóge/Kunsthalle v Žiline. Séria diskusných popoludní v A4 predstaví tvorbu Jany Kapelovej, Martina Kochana, Jaroslava Kyšu a Matěja Smetanu a možno sa dozvieme aj to, s akým novým dielom plánujú súťaž vyhrať. Čítaj viac »

MAJÚ NA ČEPANA? PREZENTÁCIA TVORBY FINALISTOV: JAROSLAV KYŠA A JANA KAPELOVÁ

16 09. 2014 Utorok 17:00
vstup voľný

Už 19. ročník Ceny Oskára Čepana, ktorý tento rok prináša niekoľko koncepčných zmien, má za sebou prvú polovicu. V nej medzinárodná porota posunula do finále štyroch výtvarníkov, ktorí svoju tvorbu odprezentujú na spoločnej októbrovej výstave v Novej Synagóge/Kunsthalle v Žiline. Séria diskusných popoludní v A4 predstaví tvorbu Jany Kapelovej, Martina Kochana, Jaroslava Kyšu a Matěja Smetanu a možno sa dozvieme aj to, s akým novým dielom plánujú súťaž vyhrať. Prvý večer roztancujú Výtvarníci výtvarníkom DJs. Čítaj viac »

MUSIQUE NON-STOP: HISTÓRIA BLACK METALU

11 09. 2014 Štvrtok 20:00

predpredaj vstupeniek

Extrémna black odnož je však viac ako hudba. Temná mizantropická vízia, lo-fi zvuk a protikresťanské nálady sú viac životným postojom než len hudbou ako takou. Jeho nórske korene a predchodcovia však v dnešnej dobe majú presah aj do súčasnej black metalovej vlny, ktorá je stále silná a má silnú základňu aj na Slovensku. Uvádza Andrej.

FB event: http://on.fb.me/1wwek67

DEŇ BEZ UMENIA

08 09. 2014 Pondelok (All day)
vstup voľný

DEŇ BEZ UMENIA je spoločná iniciatíva kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktoré chcú upozorniť verejnosť aj reprezentácie tohto štátu na dôležitosť existencie umenia. Má inšpirovať k úvahám a rozprúdiť diskusiu o význame a postavení umenia v živote človeka a spoločnosti. Zapojte sa aj vy na www.nacoumenie.sk. Organizuje o.z. Divadelná Nitra.

REGULAR LINE SANTA CRUZ: PRED ODLETOM

30 06. 2014 Pondelok 20:00

7 slovenských umelcov. 1 rezidencia. 2 výstavy. 5 performances. 18 dní na pobreží Tichého oceánu. 18 júlových dní strávia v kalifornskom Santa Cruz slovenskí umelci Erik Šille, Lucia Tallová, Fero Király, Zuzana Žabková, Matej Lacko, Veronika Šrámatyová a Lenka Sršňová. O export toho najlepšieho zo súčasného slovenského umenia sa postaralo Nástupište 1-12. Projekt Regular Lines vznikol v roku 2013 a v jeho pilotnom ročník vyviezlo Nástupište 1-12 trojicu slovenských výtvarníkov do britského Sheffieldu. Čítaj viac »

34 SPÔSOBOV MANIPULÁCIE: CESTA

13 06. 2014 Piatok 19:00
vstup voľný

Miesto: Hlavná stanica
Participatívno-umelecko-zážitková nielen turistická prehliadka štvrte, ktorá dovedie účastníkov od Hlavnej stanice do A4. Komentovaná prehliadka Hlavnej stanice spojená s návštevou prezidentského salónika, prehliadka Šancovej ulice, zastavenie na ďalších kultúrnych uzloch štvrte. V rámci konferencie Od inšpirácie k manipulácii, venujúcej sa extrémnej práci s publikom. V spolupráci s Creative Europe Desk Slovensko.

KREATÍVNA EURÓPA: PODPROGRAM KULTÚRA

03 06. 2014 Utorok 10:00
vstup voľný

Seminár k podpornému programu EÚ
Kreatívna Európa podprogram Kultúra
informáce o cieľoch programu, praktické informácie pre potenciálnych žiadateľov
Organizuje Creative Europe Desk Slovensko. Viac na www.cedslovakia.eu.

FB event: http://on.fb.me/1knx1wl

MULTIPLACE // GENERATIVITA V UMENÍ, DIZAJNE A ARCHITEKTÚRE

23 05. 2014 Piatok 19:00
vstup voľný

O digitálnych metódach tvorby a možných cestách dizajnu budúcnosti príde porozprávať architekt, teoretik architektúry a programátor Ján Pernecký. Absolvent Fakulty architektúry STU a Katedry architektúry VŠVU v Bratislave študoval na Architekturskolan / KTH v Štockholme a na Excessive / Urban Strategies, Die Angewandte vo Viedni. Kurátor výstavy Asking Architecture v Československom pavilóne na benátskom Bienále architektúry 2012. Venuje se digitálnym metódam v dizajne a architektúre, vedie workshopy programovania v prostrediach Processing, Grasshopper a i. Čítaj viac »

KRAKATOA - TALK CLUB: MULTIPLACE EDITION

22 05. 2014 Štvrtok 20:00

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / science / tech scény. Tentokrát máme hosťa z ďalekého východu, Košičana Borisa Vaitovčia - /maliar, grafik, inter-mediálny umelec, hudobník a pedagóg. V roku 2005 absolvoval Katedru výtvarného umenia a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ateliéri nových médií pod vedením Michala Murina. Čítaj viac »

MESIAC LGBTI HISTÓRIE - LITERÁRNY VEČER KVÍRENIE

19 05. 2014 Pondelok 19:00
vstup voľný

Literány večer s Hanou Fábry a jej hosťami spojený s vyhlásením novej queer literárnej súťaže Kvírenie. Organizuje Divadlo NOMANTINELS.

FB event: http://on.fb.me/1ofXqRh

MESIAC LGBTI HISTÓRIE - AKTIVITY MLADÝCH

12 05. 2014 Pondelok 19:00
vstup voľný

Vyhodnotenie a prezentácia súťaže mladých aktivistov a aktivistiek "Čo v učebnici nenájdeš". Organizuje Divadlo NOMANTINELS.

FB event: http://on.fb.me/1ofXqRh

PechaKucha NIGHT BRATISLAVA

16 04. 2014 Streda 20:00
7€ / 5€

5 € predpredaj / 7 € na mieste

1 večer, 14 autorov. Architekti, dizajnéri, výtvarníci a teoretici naživo! 20 x 20 = každý autor má k dispozícii 20 obrázkov, na každý obrázok má 20 sekúnd. Na jedného autora teda pripadá 6 min 40 sekúnd. Viac na www.pechakucha.sk. Čítaj viac »

MUSIQUE NON-STOP: DOBRÁ HUDBA, O KTOREJ STE NEPOČULI

03 04. 2014 Štvrtok 20:00
dobrovoľné vstupné

Pri neustálom toku novej a novej hudby sa bežne stane, že história niektoré projekty neprávom odstaví na vedľajšiu koľaj. Tentokrát sa bude pravidelná prednáška venovať kultovým projektom, ktoré sa nedočkali patričného uznania. Pestrý prierez bude zahŕňať mená ako Gary Wilson, Delia Derbyshire, Doug Hream Blunt a ďalšie, ktoré vám síce nič nehovoria, ale rozhodne by mali. Uvádza Andrej.

MATTHIAS BECKMANN: BEOBACHTER ALEBO KRESLENÝ CESTOPIS PO KULTÚRNOM SLOVENSKU

07 03. 2014 Piatok 19:00
vstup voľný

krst knihy, prednáška, diskusia, party Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: PYRÉ

26 01. 2014 Nedeľa 17:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárskou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá!
Čítaj viac »

MUSIQUE NON-STOP: BALIJSKÝ GAMELAN

23 01. 2014 Štvrtok 20:00
dobrovoľné vstupné

V ďalšom pokračovaní hudobne-edukatívnych večerov si povieme niečo o balijskom gamelane. Bali, malý ostrov v juhovýchodnej Ázii, známy najmä ako lukratívna turistická destinácia je zároveň domovom unikátnej, bujnejúcej hudobnej tradície, ktorá sa vyvíjala oprostená od západných vplyvov a zažitých kontextov, ktoré poznáme z hodín hudobnej výchovy. Možno práve preto sa k tomuto ostrovu v posledných desaťročiach obracajú oči aj uši západu a hudba sa stáva jedným z najvýznamnejších kultúrnych exportných artiklov celej Indonézie. Čítaj viac »

KREATÍVNA EURÓPA: PODPROGRAM KULTÚRA

16 01. 2014 Štvrtok 10:00
vstup voľný

10.00 -12.00

Seminár k novej generácii európskych komunitárnych programov pre podporu kultúry 2014 - 2020. Novinky, termíny, zmeny a možnosti. Ako vypísať novú žiadosť a 5. marca ju podať? Odpovie Creative Europe Desk Slovensko. Viac http://www.ccp.sk.

FB event: http://on.fb.me/1dssoOQ

BIBIONE

10 01. 2014 Piatok 20:00
dobrovoľné vstupné

Výstavu v Novom roku pojmeme v A4 trochu netradične: Nielen, že sa pocitovo presunieme do iného ročného obdobia, ale dáme priestor dvom mladým mužom z Trenčína a ukážeme vám, že človek nemusí byť študovaný umelec na to, aby vedel zvoliť vhodnú technológiu a dať dielu hlavu a pätu.
DJs: Anti & Peal

FB event: http://on.fb.me/1cG4Nh9

KRAKATOA – TALK CLUB: FRANTIŠEK GYARFÁŠ

13 12. 2013 Piatok 20:00

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.
Čítaj viac »

VEGÁNSKA VEČERA VOL. 26

01 12. 2013 Nedeľa 19:00
vstup voľný

VV sú komunitnou akciou umožňujúcou vytvárať sociálny priestor každému, kto sa chce do nej zapojiť či udať jej smerovanie. Je to veľmi jednoduché: navar vegánske jedlo, prines ho a zdieľaj s ostatnými, spoznávaj rôznych ľudí a formuj komunitu. Viac sa dozviete na stránke www.facebook.com/VeganskeVecere.
fb event

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: BRATISLAVSKÝ REGÁL

24 11. 2013 Nedeľa 16:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárskou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá! Čítaj viac »

KRAKATOA TALK CLUB: NOITU - MUSIC & SOUND PERFORMER Z BALKÁNU

15 11. 2013 Piatok 18:30

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.
Čítaj viac »

VEGÁNSKA VEČERA VOL. 25

12 11. 2013 Utorok 20:00
vstup voľný

VV sú komunitnou akciou umožňujúcou vytvárať sociálny priestor každému, kto sa chce do nej zapojiť či udať jej smerovanie. Je to veľmi jednoduché: navar vegánske jedlo, prines ho a zdieľaj s ostatnými, spoznávaj rôznych ľudí a formuj komunitu. Viac sa dozviete na FB stránke Vegánskych večerí: www.facebook.com/VeganskeVecere

NU DANCE FEST: TOMÁŠ KRIVOŠÍK - NOVÉ ČASY

10 11. 2013 Nedeľa 19:30
vstup voľný

NU DANCE FEST / 8. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla / 7.-12.11. / https://www.facebook.com/pages/Nu-Dance-Fest/119617904860445

Festivalový špeciál - novinový stánok pred A4 na Šancovej ulici. V spolupráci s LOCAL ACT.

fb event

NU DANCE FEST: TOMÁŠ KRIVOŠÍK - NOVÉ ČASY

09 11. 2013 Sobota 19:30
vstup voľný

NU DANCE FEST / 8. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla / 7.-12.11. / https://www.facebook.com/pages/Nu-Dance-Fest/119617904860445

Festivalový špeciál - novinový stánok pred A4 na Šancovej ulici. V spolupráci s LOCAL ACT.

fb event

NU DANCE FEST: NOÉMIE DELFGOU - SÚČASNÝ TANEC V NEMECKU

09 11. 2013 Sobota 16:00
vstup voľný

NU DANCE FEST / 8. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla / 7.-12.11. / https://www.facebook.com/pages/Nu-Dance-Fest/119617904860445

Prednáška tanečnej expertky Noémie Delfgou sprostredkuje pohľad na najdôležitejšie choreografické práce nemeckých zástupcov súčasného tanca. Ich práce predstaví na základe početných videí a obrazov.

fb event

MUSIQUE NON-STOP: POST-PUNK

31 10. 2013 Štvrtok 20:00
dobrovoľné vstupné

Mladší, ale rozhodne nie nešikovnejší brat punku bol hudobný žáner, ktorý svojím experimentátorským prístupom a otvorenosťou výrazne pomohol definovať zvuk 80. rokov. Preto by bola škoda si ho nepripomenúť. Gang of Four, Bauhaus alebo Echo & the Bunnymen sú mená, ktoré sa budú púšťať a o ktorých sa bude hovoriť na ďalšej prednáške.
fb event

VEGÁNSKA VEČERA

27 10. 2013 Nedeľa 20:00
dobrovoľné vstupné

VV sú komunitnou akciou umožňujúcou vytvárať sociálny priestor každému, kto sa chce do nej zapojiť či udať jej smerovanie. Je to veľmi jednoduché: navar vegánske jedlo, prines ho a zdieľaj s ostatnými, spoznávaj rôznych ľudí a formuj komunitu. Viac sa dozviete na FB stránke Vegánskych večerí: www.facebook.com/VeganskeVecere

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: JABLČNÔ ALEBO CIDER PO SLOVENSKY

20 10. 2013 Nedeľa 17:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárskou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá!
Čítaj viac »

KONŠTRUKCIA /// ZOVINEC BROS. + AFTERPARTY: ABNORMAL (LIVE ACT)

11 10. 2013 Piatok 21:00
dobrovoľné vstupné

vernisáž + afterparty

Koncept výstavy je postavený na potrebe človeka "konštruovať". Grafické tlače vo svojom vizuále ponúkajú pohľad na človeka ako "konštrukt" vlastného bytia. Cyklus prác je duálnym pohľadom spoločnej témy bratov Zovincovcov. Zovinec Bros / Jozef (1981) a Martin (1982) / sú výtvarníci reflektujúci súčasné sociálne témy v multižánrovej tvorbe. Vo svojej práci sa venujú animáciam, grafike, videu, inštaláciam s konceptuálnym prístupom, prezentované v klasických a nových médiach. Čítaj viac »

VEGÁNSKA VEČERA

09 10. 2013 Streda 19:00
dobrovoľné vstupné

VV sú komunitnou akciou umožňujúcou vytvárať sociálny priestor každému, kto sa chce do nej zapojiť či udať jej smerovanie. Je to veľmi jednoduché: navar vegánske jedlo, prines ho a zdieľaj s ostatnými, spoznávaj rôznych ľudí a formuj komunitu. Viac sa dozviete na FB stránke Vegánskych večerí: www.facebook.com/VeganskeVecere

KRAKATOA - TALK CLUB: ADAM HOROWITZ: JADROVÝ ODPAD A POST-APOKALYPTICKÝ MONUMENT + DJs: RNGO FEAT. GET GARDEN / TLIS.SK

05 10. 2013 Sobota 19:00

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény.
Čítaj viac »

DESIGN WEEK AWARDS

21 09. 2013 Sobota 18:00
vstup voľný

Odovzdávanie cien festivalu v rámci festivalu Bratislava Design Week, zakončené party v A4 Kafé.
Viac informácií o podujatiach a kompletný program festivalu nájdete tu: http://www.bratislavadesignweek.sk/program-x/.

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: CHRÁNENÁ KAVIAREŇ ZRNKO

23 06. 2013 Nedeľa 17:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárskou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá! Čítaj viac »

KRAKATOA – TALK CLUB: ZDEN HLINKA

07 06. 2013 Piatok 20:00

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény. Čítaj viac »

MOST 2012 / VARIETÉ

30 05. 2013 Štvrtok 19:00
vstup voľný

MOST 2012. SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN MLADÝM A FANTASTICKÝM.
Predstavíme vám mladých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje v našej krajine a aké v nej mladí majú možnosti zmysluplne tráviť čas mimo školy či práce. Premietneme zopár návodov, ako byť odvážni a robiť zaujímavé veci. Ako inšpirovať svoje okolie a vytvárať preň krajšie dni. MOST je cena Rady mládeže Slovenska pre organizácie, neformálne skupiny a výnimočných ľudí, ktorí robia pre mladých viac. Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: VNÚTROBLOK

26 05. 2013 Nedeľa 17:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárskou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá! Čítaj viac »

MULTIPLACE // FESTIVAL SIEŤOVEJ KULTÚRY // KRAKATOA – TALK CLUB: ANDREJ BOLESLAVSKÝ

24 05. 2013 Piatok 20:00

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény. Čítaj viac »

MULTIPLACE // FESTIVAL SIEŤOVEJ KULTÚRY // ARTIST TALK: MATEJ VAKULA

21 05. 2013 Utorok 18:00
dobrovoľné vstupné

Matej Vakula pôsobí na Katedre intermédií a multimédií VŠVU. Vo svojej intermediálnej tvorbe skúma spôsoby, akými je používaný a politizovaný verejný priestor. Jeho umelecký výskum je založený na princípoch do-it-yourself či open source, ktoré aplikuje na problematiku verejnej sféry, reflektujúc tematiky bezpečnosti a slobody, globálneho a lokálneho, privatizácie, politického a osobného atď. Jeho ambíciou je prispieť projektmi, založenými na využívaní nástrojov umeleckej intervencie, performance, zdieľania, softvéru a internetového umenia, k pozitívnej zmene spoločnosti. Čítaj viac »

MULTIPLACE 2013 // FESTIVAL SIEŤOVEJ KULTÚRY // V4 CATCH FORUM ECHOES

20 05. 2013 Pondelok 17:00
vstup voľný

V spolupráci s pražským centrom pre umenie a technológie CIANT sme pripravili prezentáciu stredoeurópskych media labov a projektov, prakticky sa venujúcich (okrem iného) výskumu, kreativite a technológiám vo vzťahu k handicapom. CIANT, media lab Kitchen Budapest a ďalší odprezentujú zaujímavé a inovatívne projekty, ktoré posúvajú hranice v tom, ako môžu byť technológie a umenie užitočné pri rôznych druhoch postihnutí. S podporou Visegrádskeho fondu.
http://www.multiplace.org

MULTIPLACE 2013 // FESTIVAL SIEŤOVEJ KULTÚRY // MULTIPLACE EXPO

19 05. 2013 Nedeľa 18:00
dobrovoľné vstupné

Jan Nálepa a Denisa Richterová, obaja momentálne študujúci na Pražskej VŠUP v ateliéri Supermédiá u Federica Diaza, nám ukážu ako funguje tamojšia multimediálna scéna. Jan uvedie projekt, ktorý prezentoval na tohtoročnom art-sci-tech bienále ENTER v Prahe a Denisa vytvorí inštaláciu určenú priamo pre priestory A4. Boris Vitázek a Zuzana Sabová z VŠVU predvedú hudobný nástroj Grafofón, interpretujúci grafické partitúry “na bežiacom páse”. Čítaj viac »

MULTIPLACE 2013 // FESTIVAL SIEŤOVEJ KULTÚRY // HOTKAROT RIOT (CZ)

18 05. 2013 Sobota 19:00
vstup voľný

Kľúčové slová: citizen science, veggie revolution, experimental gastronomy, hacktivism. A ešte humor. Pražská grupa technologicko-kulinárskych geekov, umelcov a aktivistov verejného priestoru Cancel 365 predvedie na zapojených mrkvách svoju vtipnú i technologicky inšpiratívnu elektro-hudobnno-gastronomickú performance, uvarí svoju vyhlásenú špecialitu HotKarot & OpenSauce a porozpráva o svojich projektoch. “Když nemáš BIODATA, dej tam ňáký jiný data.” Príďte ochutnať!
http:// www.multiplace.org Čítaj viac »

JANEIL ENGELSTAD: URBANIZMUS, POLITIKA A SOCIÁLNA ANGAŽOVANOSŤ V SPOLOČNOSTI AKO MIESTA UMELECKEJ PRAXE

07 05. 2013 Utorok 18:00
dobrovoľné vstupné

Reflektujúc vlastné, ale aj diela iných autorov (Suzan Lacy, The Harrisons, ...), Janeil Engelstad bude prednášať o tom, ako je cez umenie manifestované politikum a sociálna angažovanosť. Bude hovoriť o vzťahu umenia a komunitného aktivizmu, kolaborácie, participácie a o meste ako "site" (z angl.: miesto, dejisko, stanovisko). Janeil Engelstad vytvára medzinárodné projekty využívajúc rôzne formy, médiá, komunitné eventy a public art. Jej umelecká a komunitná tvorba sa casto zaoberá politickou, sociálnou, historickou a enviromentálnou problematikou. Čítaj viac »

PRIESTOR PAMÄTE / vernisáž

24 04. 2013 Streda 18:30
vstup voľný

foto (c) Marek Štim

Pamäť je virtuálnym priestorom pre zbierku vizuálnych obrazov, ktoré sa prisôbením času a situacií menia a vytvárajú nové príbehy. Zabúdame, rekonštruujeme minulosť, vedome či nevedome manipulujeme so spomienkami. Výstava je koncipovaná ako príbeh, sústredí sa na pamäť a jej priestor. Štvorica autorov zo Slovenska a Českej republiky nám podáva výpoveď o vlastnom chápaní mechanizmu pamäti skrz svoje fotografické cykly. Lucia Kotvanová zhmotní svoje vnímanie priestoru pamäti pomocou inštalácie vytvorenej priamo pre túto výstavu. Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: CHUTE VZDIALENÉHO DOMOVA

21 04. 2013 Nedeľa 18:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárskou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá!


Čo človeku najviac chýba v cudzine? Rodina? Priatelia? Jedlo? V rámci festivalu [fjúžn] sa budeme rozprávať o tom, ako sa snažia cudzinci preniesť si k nám aj kúsok svojej gastronómie a kde všade v Bratislave môžete ochutnať exotickú kuchyňu. Organizuje [fjúžn] Festival v spolupráci s Mladým psom.

fb event

FESTIVAL [FJÚŽN]: MIGRACE DO EVROPY

17 04. 2013 Streda 19:00
vstup voľný

FESTIVAL [FJÚŽN] 18.-24. apríl 

Vernisáž výstavy plagátov študentov vysokých výtvarných škôl z Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Talianska, Francúzska, Macedónska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Veľkej Británie (200 študentov z 23 škôl). Mladí umelci inteligentnou a vtipnou formou odpovedajú na aktuálne otázky. Organizuje [fjúžn] Festival v spolupráci s Radou pro mezinárodní vztahy.

fb event

FINISÁŽ VÝSTAVY ZEM V TROJZMYSLE

15 04. 2013 Pondelok 21:00
vstup voľný

20.00 > LIE PERFORMANCE
21.00 > FINISÁŽ VÝSTAVY " ZEM V TROJZMYSLE "
22.00 > THE PERFORMATIVE REALITY ALLSTARS BUDAPEST

Finisáž výstavy “Zem v trojzmysle”, ktorá zobrazuje rozdielne chápanie “zeme” na troch fotografických cykloch dvoch autorov. Gabriela Zigová a Michal Huba predstavujú vo svojich soúboroch fotografií príbeh človeka konfrontovaného s krajinou.

KRAKATOA – TALK CLUB: ĽUDMILA HORŇÁKOVÁ

05 04. 2013 Piatok 20:00

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / sci / tech scény. Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ SOBOTA: VEGAN STRAIGHT EDGE

23 03. 2013 Sobota 18:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Jedlo je skvelá vec a niektorí ho začali v Bratislave pripravovať aj inak - netradične a vynikajúco. Často sa však za tým ukrýva aj filozofia prepájajúca gastronómiu so širším kontextom. Je jedlo súčasťou identity spoločnosti? Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárnou kultúrou a zároveň dobre najesť sa dá! Čítaj viac »

KRAKATOA – TALK CLUB: DUŠAN BAROK

22 03. 2013 Piatok 20:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / science / tech scény. Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: STUPAVAR

24 02. 2013 Nedeľa 18:00
vstup voľný

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárnou kultúrou a zároveň dobre najesť či napiť sa dá! Čítaj viac »

KRAKATOA – TALK CLUB: PAVOL LUPTÁK

01 02. 2013 Piatok 20:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / science / tech scény. Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: OD SÓJIZÁCIE K DISKOTERORU

27 01. 2013 Nedeľa 17:00
vstup voľný

UPOZORNENIE! Prineste si pohár (alebo ešus) a lyžicu!
 

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Jedlo je skvelá vec a niektorí ho začali v Bratislave pripravovať aj inak - netradične a vynikajúco. Často sa však za tým ukrýva aj filozofia prepájajúca gastronómiu so širším kontextom. Je jedlo súčasťou identity spoločnosti? Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárnou kultúrou a zároveň dobre najesť sa dá! Čítaj viac »

KRAKATOA – TALK CLUB: NIKDYKDE: MEDIALAB*

11 01. 2013 Piatok 19:00
dobrovoľné vstupné

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / science / tech scény. Čítaj viac »

KRAKATOA – TALK CLUB: BRAŇO MATIS

21 12. 2012 Piatok 19:00
vstup voľný

Neformálny večerný ne-formát, kde pozvaný hosť, ktorý vidí ďalej ako za svoj nos, rozpráva o tom, prečo, ako a čo robí. V príjemnej atmosfére sa môžete porozprávať a socializovať s inšpiratívnymi ľuďmi z art / science / tech scény. Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: MAKROBIOTIKA

16 12. 2012 Nedeľa 17:00
vstup voľný

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí. Jedlo je skvelá vec a niektorí ho začali v Bratislave pripravovať aj inak - netradične a vynikajúco. Často sa však za tým ukrýva aj filozofia prepájajúca gastronómiu so širším kontextom. Je jedlo súčasťou identity spoločnosti? Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárnou kultúrou a zároveň dobre najesť sa dá! V makrobiotike je filozofia veľmi podstatná a široká, tak ako joga nie je len o cvičení tak aj makrobio nie je len o strave. Čítaj viac »

SKORÝ ZBER VOL. IV.

12 12. 2012 Streda 19:00

Mladý pes nezaspal na vavrínoch a na december prichystal už štvrté vydanie obľúbenej výstavy ľudí Skorý zber!
Verejnosti sa predstaví Paulína Mačáková s videoartom, experimentujúci hacktivista Matej "wao" Nemček, akčný divadelný kritik a vedec Karol Mišovic a Boris Vitázek, ktorý sa venuje novým médiám v umení. O hudbu sa so svojím djsetom postará Ink Midget, ktorému v polovici novembra vyšiel debutový album Re_Leave.
Čítaj viac »

HEDONISTICKÁ NEDEĽA: JEM INÉ

02 12. 2012 Nedeľa 17:00
vstup voľný

 "Jeminé, čo to zase ješ?"

Neformálny gurmánsko-spoločensko-kultúrny olovrant v príjemnom prostredí A4 Kafé. Jedlo je skvelá vec a niektorí ho začali v Bratislave pripravovať aj inak - netradične a vynikajúco. Často sa však za tým ukrýva aj filozofia prepájajúca gastronómiu so širším kontextom. Je jedlo súčasťou identity spoločnosti? Príďte sa presvedčiť o tom, že zamýšľať sa nad kulinárnou kultúrou a zároveň dobre najesť sa dá! Čítaj viac »

"NOVÉ" MÉDIÁ A KREATÍVNY AKTIVIZMUS III

28 11. 2012 Streda 18:00
dobrovoľné vstupné

 

Johannes Grenzfurthner: Context Hacking: Some Examples of How to Mess with Art, the Media System, Law and the Market

Galéria Enter uvádza tretiu zo štyroch panelových diskusii zameraných na hľadanie prieniku technológií, umenia, kreativity, aktivizmu so sociálnym kapitálom vedy a umenia. Čítaj viac »

RASA SMITE: RENEWABLE NETWORKS

22 11. 2012 Štvrtok 18:00
dobrovoľné vstupné

Rasa Smite / Art Research Lab, Liepaja University; RIXC The Center for New Media Culture (Riga, Lotyšsko)

 

Renewable Networks – umelci a vytváranie udržateľného sveta

 

Rasa Smite bude hovoriť o súčasnej situácii v Pobalských krajinách na základe analýzy siete Renewable Network (založenej v RIXC v roku 2009) a výraznej tendencie v súčasnom mediálnom umení, ktoré savenuje otázkam udržateľnosti z rôznych perspektív – sociálnej, kultúrnej, ekologickej a technologickej. Čítaj viac »

Diplomovky VŠVU

09 06. 2011 Štvrtok 19:00
vstup voľný

 

Študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú svoje magisterské diplomové práce. Diskusiu moderuje Nina Gažovičová.

www.vsvu.sk

Hudba 2010: Čo sa stalo?

16 03. 2011 Streda 18:00
3€ / 2€

 

Pavel Klusák, Aleš Stuchlý, Karel Veselý

Trojica známych českých hudobných publicistov, dlhodobo sondujúcich v tej zaujímavejšej časti hudobného spektra, sa po Prahe a Brne zastaví aj u nás so svojím audiovizuálnym programom plným hudobných videí, komentárov a ukážok z minuloročnej nemainstreamovej produkcie. Svedectvo o dnešnej scéne, ktorá neoddeluje hranicami klubové tanečné trendy, indie pop, elektroniku, songwriterov a experimentátorov: Čítaj viac »

Samy Kamkar's web application security presentation

11 10. 2010 Pondelok (All day)
dobrovoľné vstupné
Syndikovať obsah