ANASOFT LITERA: autorské čítanie finalistu

25 04. 2015 Sobota 19:00
vstup voľný

Samo Trnka uvedie Petra Balka a jeho knihu Vtedy v Lošonci. Via Lošonc.