VLNA NAŽIVO 2013: KRST KNIHY NOVÉ KÓDEXY PRVÉHO BIOKYBERPOETICKÉHO MECHANIZMU GENERÁTOR X_2

19 12. 2013 Štvrtok 20:30
6€ / 4€

VLNA NAŽIVO 2013: každý festivalový deň: 6 € / 4 €

 súčasná poézia
Generator x_2 (nar. kedysi dávno, v jednej vzdialenej galaxii) je experimentálna textová stratégia druhej generácie. V mene technologického vývoja sa vracia k odvrhnutým formám, technikám a metódam analytického umenia a kompozičných vied, ktoré skúma v nových, umelo vytvorených a spontánne udržiavaných prostrediach de/regulovanej básnickej tvorby. Biosemiotické aktivity Generatora sú známe doma i v zahraničí najmä vďaka kontroverznej básnickej ságe Hmlovina (Hmlovina, Návrat hmloviny, Massaka: Parano I, Parano II), vydanej legendárnym vydavateľstvom Drewo a srd na sklonku 20. storočia. Nová kniha vychádza v knižnej edícii časopisu Vlna.