Ľudia

Ľubomír Burgr

štatutárny zástupca, umelecký riaditeľ, divadelná dramaturgia

Slávo Krekovič

zástupca štatutárneho zástupcu, umelecký riaditeľ, hudobná dramaturgia

Beáta Seberíniová

výkonná riaditeľka, dramaturgia vzdeávacích podujatí

Jozef Vlk a Stanka Vlčeková

dramaturgia tanca a pohybového divadla

Tomáš Hudák

dramaturgia Kina inak

Dušan Vicen

divadelná dramaturgia

Dominik Suchý

produkcia

Lucia Dubačová

produkcia

Vanda Sepová

PR, propagácia 

Lenka Rišková 

prevádzkový manažment

Martin Kokavec

zvuk

Matej Midriak

web a4.sk

Ivan Krajčo

ekonóm